Beten1 nóng quá các bạn ơi nguyện lời CHÚA là nguồn suối mát cho tâm linh anh em chúng con

Beten1 nóng quá các bạn ơi, nguyện lời CHÚA là nguồn suối mát cho tâm linh anh em chúng con. Amen

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *