Cả năm người ta đứng yên một chỗ thì chạy đi đâu mà tra tấn ai được cơ chứ

“Cả năm người ta đứng yên một chỗ, thì chạy đi đâu mà tra tấn ai được cơ chứ!”. ? Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Lx

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *