Cái này mới khai trương thì mình đã nổ cho em nó 4 show luôn rồi

Cái này mới khai trương thì mình đã nổ cho em nó 4 show luôn rồi ? Phòg vintage tha hồ xoạc ? #TaniLeeStudio #newroom

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *