Cầm chút hương nồng ấm Bàn tay thơm đến giờ Quệt môi vào xa vắng Chiều hoang ngân trong mơ

Cầm chút hương nồng ấm Bàn tay thơm đến giờ Quệt môi vào xa vắng Chiều hoang ngân trong mơ

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *