Cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp em luôn bên cạnh những sân khấu xh hóa vào những thời điểm đúng nhất ️

Cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp…em luôn bên cạnh những sân khấu xh hóa vào những thời điểm đúng nhất❤️

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp em luôn bên cạnh những sân khấu xh hóa vào những thời điểm đúng nhất ️”

  1. Mấy ngày trước em có nghe kể về vở bi kịch này đó chị, mà hôm nay được nghe phục dựng lại thấy như điềm báo trước vậy ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *