Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?? Hà nội ngày nắng chói chang Abum : khi tôi đã 20 ♥️????

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *