Chả có nhẽ Buồn quá nay đi cả ngày mà k cầm đt tý nào luôn v đt cũng điêu ngoa

Chả có nhẽ!!!! Buồn quá, nay đi cả ngày mà k cầm đt tý nào luôn :v đt cũng điêu ngoa

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *