Đấy cứ mỉa mai chế giễu cho lắm vào rồi giờ từ Pikachu thành cầy tơ bảy món rồi đây này

Đấy, cứ mỉa mai, chế giễu cho lắm vào rồi giờ từ Pikachu thành cầy tơ bảy món rồi đây này ??

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *