Đợi xe gửi hàng trời mưa đau bụng Về thì có lỗi với khách Ở lại thì có lỗi với bản thân

Đợi xe gửi hàng + trời mưa + đau bụng Về thì có lỗi với khách Ở lại thì có lỗi với bản thân

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *