Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau Nhà ở đây mà sao khác nhau lối về

“Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau Nhà ở đây mà sao khác nhau lối về..” #Dungxinloinua

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *