Gió mùa đông bắc se lòng chút lá khô vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi

“Gió mùa đông bắc se lòng,chút lá khô vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi…”

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Gió mùa đông bắc se lòng chút lá khô vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *