k bjk mấy ảnh này có photoshop k mà thấy khác vs ảnh bị đánh vậy ta

k bjk mấy ảnh này có photoshop k mà thấy khác vs ảnh bị đánh vậy ta???

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *