Kết thúc chuyến đi lễ chùa đầu năm cùng mấy cô chú

Kết thúc chuyến đi lễ chùa đầu năm cùng mấy cô chú… say xe muốn die nhưng vẫn vui… Nam mô a di đà phật… ???

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *