Luôn cười nhé Tôi thích nhìn Em như vậy vâng

Luôn cười nhé! Tôi thích nhìn Em như vậy! ( vâng! Rõ là Em cười mà… Nhưng có đứa pá đám thấy géc???)

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *