Mai tôi đi xin đừng nhìn theo xin đừng đợi chờ con đường dài thật dài thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ, con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao nhiêu !

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *