May là tuyển nhân viên Chalo_Glass chỉ đòi hỏi biết tiếng Việt và không cần biết rửa bát

May là tuyển nhân viên #Chalo_Glass chỉ đòi hỏi biết tiếng Việt và không cần biết rửa bát =)))

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *