Nhà cháu sợ đến mức kinh hãi đấy ạ Thế này mới gọi là để đây và không nói gì

Nhà cháu sợ đến mức kinh hãi đấy ạ. Thế này mới gọi là “để đây và không nói gì”! (Tuyệt không dám!)

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *