Nhớ bố nhớ mẹ nên về nước thôi mà đâu có gì to tát đâu mà anh em phải công hàm này nọ làm gì nhỉ

Nhớ bố, nhớ mẹ nên về nước thôi mà, đâu có gì to tát đâu mà anh em phải công hàm này nọ làm gì nhỉ? :))

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *