Trước khi thiết kế băng rôn, bạn cần biết những điều gì?

Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng biết đến hai từ “băng rôn” bởi nó vô cùng quen trong cuộc sống hằng ngày. Nó được biết đến như là một biểu ngữ, một miếng vải lụa với thiết kế thêm những khẩu hiệu được đeo trong các cuộc diễu hành, hoặc đeo trong những…

CategoriesUncategorized