Tháng 11 trời se se lạnh rồi em vẫn mãi ngỡ ngàng như trong mơ với

Tháng 11, trời se se lạnh rồi, em vẫn mãi “ngỡ ngàng” như trong mơ với… chút hương Xuân còn vương trên tóc!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *