Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu Thoại bất đầu cơ bán cú đa

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu.
Thoại bất đầu cơ, bán cú đa.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *