vậy là chia tay rùi đó chẳng còn nhảy đây kéo co đá cầu cướp cờ đánh nhau vật vã nữa đâu

vậy là chia tay rùi đó. chẳng còn nhảy đây, kéo co, đá cầu, cướp cờ, đánh nhau vật vã nữa đâu…

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *