1 ngày làm việc mệt mỏi T thề là bây giờ đa cấp nó còn đi làm thêm xe ôm chúng mày ạ

1 ngày làm việc mệt mỏi
T thề là bây giờ đa cấp nó còn đi làm thêm xe ôm chúng mày ạ.
Mệt tới nỗi k muốn thưa luôn rồi
Mà cứ: hiền đã nghĩ sẽ tiến tới làm spa chưa? À hiền đã ăn cơm chưa? Hiền học gì ở đây? Hiền có mệt không???? Đi 30 nó đặt đến nghìn câu hỏi đéo biết mình có muốn trả lời hay không???? Và chốt hạ là mình muốn bán mĩ phẩm hiền có định bán không???? Tao không ????
Ps: chị em tiêm filler cứ ib mình nhé

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *