14 03 2018 Kon Tum Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi vì mình không biết trả cái tình cái nghĩa cho người ta như thế nào cho phải

14-03-2018 <<>>
– Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình không biết trả cái tình cái nghĩa cho người ta như thế nào cho phải ?.
– Còn với những người sống tệ thì dễ mà ?, họ như thế nào thì mình cũng không có gì đáng bận tâm ?.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *