Bs sáng sớm nay mới khám cho Fa bảo Fa hôm nay được xuất viện về nhà

Bs sáng sớm nay mới khám cho Fa bảo Fa hôm nay được xuất viện về nhà! Đúng là vừa qua năm mới cái khác liền. Hên hên ròi nha!Bs sáng sớm nay mới khám cho Fa bảo Fa hôm nay được xuất viện về nhà! Đúng là vừa qua năm mới cái khác liền. Hên hên ròi nha!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *