Càng ham muốn ít thì càng được nhiều

“Càng ham muốn ít thì càng được nhiều”
Chẳng có gì to tát ngoài việc sống 1 ngày vui trọn một ngày .
Gần những nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.
Và gần những thứ tạo cảm hứng trong công việc.
Mình thích mình của cái tuổi này không có những hoài bão tham vọng lớn, chờ đợi điều gì từ ai… Nhưng luôn có lý do nghĩ về sự tích cực và hết mình với những điều xung quanh.
#positivevibes

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *