Thầy thuốc hỏi Bạn muốn có đôi bàn chân thật sạch đẹp thơm tho mềm mại mà khỏe mạnh đến già không

Thầy thuốc hỏi: Bạn muốn có đôi bàn chân thật sạch, đẹp, thơm tho, mềm mại mà khỏe mạnh đến già không?

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Thầy thuốc hỏi Bạn muốn có đôi bàn chân thật sạch đẹp thơm tho mềm mại mà khỏe mạnh đến già không”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *