Viếng tang em Linh Tôi xin phép mẹ em Linh cho công ty được đặc cách cấp giấy chứng nhận trở thành Nhân viên chính thức trước 1 tuần đây là nguyện vọng của em Linh trong suốt quá trình huấn luyện

Viếng tang em Linh
Tôi xin phép mẹ em Linh cho công ty được đặc cách cấp giấy chứng nhận trở thành Nhân viên chính thức trước 1 tuần, đây là nguyện vọng của em Linh trong suốt quá trình huấn luyện….
Mong em an lòng và ra đi thanh thản….!
P/s: Cám ơn toàn thể anh em nhân viên công ty NTHG, cám ơn anh Hiep Nguyen đã đóng góp vật chất, góp phần hỗ trợ gia đình em vượt qua khó khăn này.!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *