Với cảnh tuyết rơi và ly cafe do bạn bè gửi về này tôi có thể xạo rằng tôi đang ở Châu Âu Mỹ ngay thời điểm bạn tôi gởi

Với cảnh tuyết rơi và ly cafe do bạn bè gửi về này, tôi có thể xạo rằng tôi đang ở Châu Âu, Mỹ ngay thời điểm bạn tôi gởi.
Em cũng thật chịu khó dõi theo tôi tháng ngày, để làm chuyện ác. Tội em quá!
Nhưng hôm nay em dại, vì đã đụng đến sự thiêng liêng về tình cảm của ba tôi và tôi.
Mỗi sim đt, em chỉ có thể nhắn được 1 lần thôi vì tôi sẽ chặn và các bạn bè đã từng chơi chung em qua tôi, biết em và tôi, đều được đọc. Em không có diễm phúc được tôi trả lời. Tội nghiệp!
Em ạ, sống giữa đời ô tạp này, con người ta lừa nhau được nhưng không lừa được đất trời và những thiêng liêng thuộc về.
Ba tôi nói tôi giống ba nhiều nên giữa đời, tôi cũng nghèo như ba. Ba tôi rất thương tôi. Ba sẽ luôn bảo vệ, che chở cho tôi đấy em.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *